top of page
national-cancer-institute-crop2_edited.j

Повече за мен

Пасп снимка.jpg

Области на интерес и специална квалификация:

  • Хирургия на ръката

  • Ендопротезиране на колянна и тазобедрена става

  • Хирургия на стъпалото

  • Травматология

Професионалните ми интереси към ортопедията се определиха в ранните студентски години, главно от възможността да се постигне пълно възстановяване на увредената функция при правилно лечение. Не са малко случаите на  спортисти, които след тежки травми се състезават в световния елит.

Доктор Александър Фудулски

Специалист по „Ортопедия и травматология“

Моят път в хирургията на ръката започна през 1991 г. с един подарък, книгата на Х. Бунке „Микрохирургия, трансплантация и реплантация“, който ме отведе при доц. Павка Тричкова в клиниката по „Хирургия на ръката“ - Пирогов.

През октомври 1994 г. се дипломирах в „Медицинска академия“ - София, отслужих една година в армията и започнах работа в отделение по „Радиоизотопна диагностика“ в болница „Свети Иван Рилски“ - МА.

През октомври 1997 г. се откри място за ортопед в „Клиника по ортопедия и травматология“ в болница „Царица Йоанна“ ИСУЛ. По-късно положих изпити по специалността и за асистент, и станах преподавател към МА - София до 2012 г. В клиниката имах възможността да се уча и да работя с едни от най-добрите в своята област, с доц. Бинка Попова по въпроси от микрохирургията и хирургия на ръката и проф. Тивчев в областа на ендопротезиране на стави, асептични костни некрози и травматология. Практиката ми беше подкрепена от поредица от специализации по избраните теми в Германия, Швейцария, Унгария, Люксембург, Франция и Австрия.

От Юли 2012 г. до Март 2020 г. работих в СБАЛ “Полимед“ със силен екип от приятели и колеги от ИСУЛ.

Сега съм част от екипа на МБАЛ “Доверие“.

Основно лекуваме заболявания на тазобедрена и колянна става чрез ендопротезиране, следтравматични и дегенеративни нарушения на ръката и китката и халукс валгус (популярен като „кокалчета на краката”).

Дипломи:
– Медицина, ВМИ - София, 1994 г.
– Ортопедия и травматология, УМБАЛ ”Царица Йоанна”, 2004 г.


Специализации по хирургия на ръката:
– СДК ”Шев на екстензорно сухожилие и сухожилно влагалище” МУ-София, 2006 г.
– Advanced European Course on Hand Surgery, Hajduszobozlo, Hungary, 2007 г.

– „MSA Hand”, Luxembourg, 2008 г.
– „Das schwierige Handgelenk”, Marbach , Deutschland, 2010 г.
– Advanced European Course on Hand Surgery, Hajduszobozlo, Hungary, 2012 г.
– Курс по микрохирургия, МБАЛСМ „Пирогов”, София, 2012 г.

Специализации по протезиране на стави:
– СДК ”Ендопротезиране на стави” МУ-София,2008 г.
– Primary and Revision Hip, Zimmer Institute, Zagreb, Croatia, 2012 г.
– Interaction Meeting Primery & Revision Skills Enhancement Knee, Zimmer Biomet Institute EMEA, Beirut, Lebanon 2017
– Inaugural European Direct Anterior Approach THA Course, 2019 г. Innsbruck, Austria.

Специализации по травматология:
– AO Kurs Prinzipien der operativen Frakturbehandlung, Davos, Schweiz, 2003 г.

Професионален път:
– Държавна университетска болница ”Св.Ив.Рилски”, отделение по радиоизотопна диагностика, Лекар-ординатор, 1996-1998 г.
– УМБАЛ ”Царица Йоанна”, К-ка по ортопедия и травматология, гл. асистент, 1998-2012 г.
– СБАЛ „Полимед”, 2012 г.

Членство в организации

•  Дружество по хирургия на ръката,България,секретар

•  Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация,член

•  Федерация на европейските дружества по хирургия на        ръката,член

bottom of page